مأخذ شناسی حقوق و جرم شناسی
44 بازدید
ناشر: دفتر تبلیغات
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی